0

Mary Magdalene

SUY NIỆM LỜI CHÚA – LỄ KÍNH THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA

HIỆN DIỆN TRỌN VẸN BÊN CHÚA  Lời Chúa: Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy […]

0

Truyenchuc02

Thông báo về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Thông báo về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc Lễ Truyền chức Linh mục:  Thánh lễ Truyền […]

0

dvdgd

Đài Phát Thanh Vatican thứ Hai 22.07.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ Hai 22.07.2019 Chương trình hôm nay gồm có: – Kinh Truyền Tin – Phỏng vấn […]