ANH GIUSE TRẦN VĂN NAM ĐÃ VỀ VỚI CHÚA NGÀY 03/09/2018

Trong niềm tin vào Đức Kitô khổ nạn và phục sinh

Xin kính báo cùng Cộng đoàn : 

ANH GIUSE TRẦN VĂN NAM

Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1992, tại Bắc Ninh

Là Giáo dân thuộc Giáo họ Phaolô và là Ân nhân của Giáo xứ

Đã được Chúa gọi về  ngày 03/09/2018 tại tư gia. 

Hưởng dương 26 tuổi. 

  • Lễ đưa chân : lúc 05 giờ sáng Thứ Ba 04/09/2018
  • Nghi thức viếng và làm phép xác tại gia đình :  sáng Thứ Ba 04/09/2018
  • Thánh lễ an táng : lúc 05 giờ sáng Thứ Tư 05/09/2018 tại Nhà thờ Mân Côi – Giáo xứ Gia Canh 
  • Sau đó, Anh sẽ yên nghỉ tại Đất Thánh Giáo xứ Gia Canh. 

Cộng đoàn Giáo xứ Gia Canh xin thành kính phân ưu cùng Gia đình Tang quyến.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh đón nhận Anh Giuse vào Thiên đàng vĩnh phúc !

Random Posts