CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ GIA CANH HÂN HOAN CHÚC MỪNG LỄ QUAN THẦY CÁC ANH CHỊ GLV – TÔNG ĐỒ

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ GIA CANH

HÂN HOAN CHÚC MỪNG LỄ QUAN THẦY

CÁC ANH CHỊ GLV – TÔNG ĐỒ

IMG_20181118_073348

IMG_20181118_073348 IMG_20181118_073418 IMG_20181118_073438 IMG_20181118_074301 IMG_20181118_074629 IMG_20181118_074822 IMG_20181118_075036 IMG_20181118_081327 IMG_20181118_081609 IMG_20181118_081635 IMG_20181118_082044 IMG_20181118_082132 IMG_20181118_082807 IMG_20181118_083023 IMG_20181118_083032 IMG_20181118_083233

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA QUA LỜI CHUYỂN CẦU CỦA THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, CHÚC LÀNH VÀ BAN MUÔN ƠN LÀNH HỒN XÁC TRÊN CÁC ANH CHỊ GLV – TÔNG ĐỒ.

Random Posts