Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 15.09.2019

Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 15.09.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– ĐTC Phanxicô tiếp các nhân viên sát nhà tù, các tù nhân và các gia đình đến từ các nhà tù trên khắp nước Ý
– Tìm kiếm phương thức giải quyết thiếu hụt ngân sách Tòa Thánh

 

Random Posts