Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 21.07.2019

Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 21.07.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Amazzonia
– Nhật ký Kakuma phần 8

Random Posts