Đài phát thanh Vatican thứ bảy 24.08.2019

Đài phát thanh Vatican thứ bảy 24.08.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Bài giảng Chúa nhật 21 thường niên do cha Phạm Quốc Văn phụ trách
– Chứng từ của bà Catherine de Lafarge về lòng tin và hy vọng ucra đứa con tàn tật

Random Posts