Đài Phát Thanh Vatican thứ Hai 22.07.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ Hai 22.07.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Kinh Truyền Tin
– Phỏng vấn ĐHY Pietro Parolin về nền ngoại giao của Toà Thánh
– Radio Tâm Ca

Random Posts