Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 18.07.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 18.07.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
– John Bradburne – người lang thang của Chúa

Random Posts