Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 22.08.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ năm 22.08.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Tiếp kiến chung
– Bà Kate Ter Horst, thiên thần của các binh sĩ đồng minh bị thương trong thế chiến thứ hai

Random Posts