Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 23.08.2019

Đài Phát Thanh Vatican thứ sáu 23.08.2019

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương trong những ngày Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, Hoa Kỳ
– Tô Huê Lâm, một phụ nữ Công giáo hiện đại, gương mẫu của Trung Quốc

Random Posts