LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 26/08/2018

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

  • 26 THÁNG TÁM – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – Giáo họ Micae trực tuần 
  • 27 Thứ Hai : Lễ nhớ Thánh nữ Mônica, Quan thầy các bà mẹ Công giáo 
  • 28 Thứ Ba : Lễ nhớ Thánh Augustinô Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 
  • 29 Thứ Tư : Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

– 17 giờ : Hội Chăm sóc Bệnh nhân chầu tĩnh tâm

  • 30 Thứ Năm : Lễ cầu nguyện cho các tu sĩ 

– 17 giờ : Chầu Thánh Thể và Lễ Thiếu nhi

  • 31 Thứ Sáu : Lễ máu thánh Chúa Kitô

– 18 giờ 30 : Lần chuỗi và Lễ khấn Lòng Thương Xót

  • Mồng 1 Thứ Bảy đầu tháng : Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng 

– 5 giờ : Lễ cưới 

– Sau lễ chiều : Họp Ban hành giáo

  • MỒNG 2 THÁNG TÁM – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – Chúa Nhật đầu tháng – Ngày Quốc Khánh, cầu nguyện cho tổ quốc – Tổng lạc quyên giúp cho các Cha hưu của Giáo phận – Giáo họ Antôn trực tuần 

– 5 giờ : Lễ cầu nguyện cho Quý chức và Ân nhân Giáo xứ

– 9 giờ : Rửa tội trẻ em 

– 17 giờ : Huynh đoàn nguyệt hội

 GIÁO HUẤN SỐ 40

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO, SỰ KẾT HỢP TRỌN VẸN TRONG TÌNH YÊU

Ađam, vốn cũng là con người của mọi thời đại và của tất cả mọi vùng miền trên hành tinh này của chúng ta, cùng với vợ mình, khai sinh một gia đình mới : “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mt 19,5). Động từ “gắn bó”, trong nguyên ngữ Hipri, chỉ một sự hòa điệu sâu xa, một sự gắn bó cả về thể xác lẫn tâm hồn đến độ nó được dùng để diễn tả sự kết hiệp với Thiên Chúa: “Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó” (Tv 63,9). Sự kết hợp hôn nhân như vậy gợi lên không chỉ trong chiều kích tính dục và thân xác mà còn cả trong sự trao hiến tình yêu tự nguyện. (Trích Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu – số 13)

Random Posts