RAO HÔN PHỐI – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 26/08/2018

RAO HÔN PHỐI

Chúa Nhật 26 – 08 – 2018 

  • Rao lần 3 :

Có Anh Gioakim Nguyễn Thế Hùng 

Con Ông : Gioakim Nguyễn Đức Chiến – Và Bà : Maria Nguyễn Thị Tha

Hiện ở : họ Micae

Xin kết hôn với Chị Maria Đinh Thị Thúy Hằng (tân tòng)

Con Ông : Đinh Văn Hùng – Và Bà : Sú Hoài Phượng

Hiện ở : họ Micae

  • Rao lần 2 :

Có Anh Phêrô Nguyễn Anh Khoa (tân tòng)

Con Ông : Nguyễn Văn Danh – Và Bà : Tống Thị Ánh

Hiện ở : xứ Khiết Tâm, giáo phận Sài Gòn

Xin kết hôn với Chị Têrêsa Vũ Thị Thanh

Con Ông : Giuse Vũ Văn Công – Và Bà : Anna Nguyễn Thị Gái

Hiện ở : họ Phaolô

  • Rao lần 2 :

Có Anh Giuse Khuất Minh Nhật

Con Ông : Giuse Khuất Minh Thân – Và Bà : Maria Lê Thị Hiên

Hiện ở : xứ Định Quán, hạt Túc Trưng

Xin kết hôn với Chị Maria Trương Thị Thu Huyền (tân tòng)

Con Ông : Trương Tùng – Và Bà : Maria Trần Thị Kim Phương

Hiện ở : họ Antôn

  • Rao lần 2 :

Có Anh Antôn Đào Ngọc Khanh

Con Ông : Antôn Đào Thanh Tâm – Và Bà : Têrêsa Trần Thị Kim Sang

Hiện ở : họ Antôn

Xin kết hôn với Chị Maria Phan Thị Sen

Con Ông : Phêrô Phan Văn Xuân – Và Bà : Maria Nguyễn Thị Yến

Hiện ở : họ Gioan Baotixita, xứ Định Quán

  • Rao lần 1 :

Có Anh Phêrô Hoàng Thanh Duy 

Con Ông : Phêrô Hoàng Văn Điền – Và Bà : Anna Nguyễn Thị Đức  

Hiện ở : họ Micae

Xin kết hôn với Chị Têrêsa Trần Thị Phượng Hằng

Con Ông : Giuse Trần Mạnh Quốc – Và Bà : Têrêsa Trần Thị Nga

Hiện ở : xứ Phước Bình, Giáo phận Bà Rịa

        Xin Cộng đoàn cầu nguyện cho đôi hôn phối vừa rao. Nếu có ngăn trở gì, buộc phải trình với Cha Chánh xứ.

Xin chân thành cám ơn !

 

Random Posts