SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 18/06/2018

SỐNG ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO

LỜI CHÚA :

“Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy Thầy bảo anh em : Đừng chống cự người ác” (Mt 5,38-39)

SUY NIỆM :

Nhân loại đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ văn minh tiến bộ, thế nhưng trong quan hệ giữa người với người, có khi lại thụt lùi có khi còn thấp hơn cả thời kỳ của luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Người ta cư xử với nhau theo kiểu “ăn miếng trả miếng”, giải quyết vấn đề bằng phương thế bạo lực.

Đức Giêsu đã xóa bỏ thứ luật rừng và nguyên tắc vay trả trên đây, khi Ngài đòi hỏi các môn đệ phải thực thi luật bao dung “yêu cả kẻ thù” và nguyên tắc bất bạo động “đừng chống cự người ác”. Điều đó không có nghĩa là người môn đệ Chúa sống nhu nhược, và chịu khuất phục trước sự ác. Nhưng tinh thần của lời Chúa là lòng yêu thương không biên giới, là đường dẫn đến đức ái hoàn thiện vẹn toàn.

Ta hãy kiểm điểm xem mình đã yêu thương tha thứ như Chúa dạy hay chưa bằng cách xét xem ta xử sự như thế nào khi bị người khác làm thiệt hại : Phải chăng ta bắt đền sòng phẳng ? Ta có tìm cách “chơi” lại họ một vố tương tự hay có khi nặng hơn không ? Lời Kinh Hoà Bình mà ta rất thuộc là diễn giải cụ thể Lời Chúa dạy hôm nay, ta hãy gắng công thực hành.

Tình yêu thương tha thứ như Chúa dạy phải được soi dẫn bởi sự thật. Nếu không, tình thương trở thành mù quáng. Ta nghĩ gì về nhận định này ?

Ta hãy làm một việc biểu lộ tình thân ái hoặc cầu nguyện cho người vừa làm điều ác cho mình.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu Người bằng trái tim của Chúa, để mỗi ngày con nên hoàn thiện hơn như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.

Random Posts