Thông báo về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Lễ Truyền chức Linh mục:  Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 15 Phó tế năm nay sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 8g30 thứ Năm, 18.07.2019. Đức cha Giáo phận kính mời Quý Cha cùng về đồng tế Thánh lễ với ngài và cầu nguyện cho các Cha mới. 
  –   Xin Quý Cha đồng tế mang áo lễ chung Giáo phận (áo lễ trắng).

Random Posts