VIDEO: BÀI GIẢNG LỄ KHẤN LTX: “GIA ĐÌNH SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT 12”

Bài giảng Lễ Khấn Lòng Thương Xót Chúa: “Gia Đình Sống Lòng Thương Xót 12” của Cha Giuse Phạm Hoài Vũ, Giáo Xứ Gia Canh (7 giờ tối, Thứ Sáu 11/05/2018)

Random Posts